Poentimi i kandidatëve për bord të drejtorëve

Poentimi i kandidatëve për bord të drejtorëve  Poentimi i kandidatëve për bord të drejtorëve  Kandidatet e perzgjedhur jane:. 1. Ganimete Ismaili – 70 pikë2. Ardian Llumnica – 68 pikë3. Flamur Begiri- 65 pikë4. Dardane Sadiku – 62 pikë Komisioni Komunal i Aksionarëve , sipas rezultatit të treguar gjatë proceduarve rekrutuse, dhe në bazë tëdokumentacionit që …

Poentimi i kandidatëve për bord të drejtorëve Read More »